"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara." .

Monday, December 6, 2010

TARIKH TARIKH PENTING

Posted by admin On 9:04 PM No comments

Perhatian kepada semua warga SKDK.Tarikh tarikh penting bagi bulan Disember


20-23 Disember-Semua guru hadir bertugas

27 Disember-Mesyuarat Guru

28 Disember-Mesyuarat Kurikulum

29 Disember-Mesyuarat Induk Kokurikulum

30 Disember-Pendaftaran Murid Tahun 1

0 comments:

Post a Comment

Pemberitahuan

Pekeliling

EDUWEBTV

Galeri SKDK

HAC 2012