"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara." .

Tuesday, January 5, 2010

Hubungi Kami:PIBG

Posted by admin On 11:55 PM No comments


JAWATANKUASA PIBG 2010/2011

YANG DI PERTUA
Encik Abdul Razak Bin Kassim
019-6450009

NAIB YANG DI PERTUA
En. RosliEncik Abdul Aziz Syahrin
017-2449300

0 comments:

Post a Comment

Pemberitahuan

Pekeliling

EDUWEBTV

Galeri SKDK

HAC 2012