"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara." .

 • PANORAMA SEKOLAH

  Kelihatan murid sedang khusyuk mendengar amanat ketika perhimpunan pagi[...]

 • WARGA PENDIDIK SKDK

  Barisan warga pendidik SKDK yang sentiasa bersedia membimbing anak bangsa ke arah kecemerlangan dan sentiasa berpegang kepada semangat bekerjasama,dinamik serta sedia berkorban[...]

 • HARAPAN BANGSA

  Murid SKDK terdiri daripada berbilang bangsa serta berpegang kepada semangat 1 Malaysia.Harapan bangsa sentiasa menjadi tonggak serta mempunyai disiplin yang tinggi serta bersemangat mengejar kejayaan [...]

 • #

  #

Thursday, November 24, 2011

Kata Aluan Guru Besar

Posted by admin On 11:34 AM No comments


Kata Alu-aluan Guru Sekolah Kebangsaa Danau Kota

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

            Saya ingin merakamkan syabas dan tahniah kepada Unit ICT Sekolah SK Danau kota atas menghasilkan serta menerbitkan laman web sebagai satu wadah kebanggaan kita semua. Menjadi visi dan misi SK Danau Kota untuk melahirkan generasi yang CEMERLANG, GEMILANG dan TERBILANG agar dapat mencapai wawasan 2020. Kita seharusnya menyahut seruan kerajaan untuk mencapai apa jua kerjaya yang dicita-cita serta diimpikan.

            Sekolah bukan sahaja sebuah institusi pendidikan yang berperanan melahirkan tenaga mahir, cendiakiawan dan ilmuan cerdik pandai. Menjadi visi dan misi SK Danau Kota sebagai sekolah yang cemerlang serta melahirkan rasa cinta murid-murid terhadap sekolah dengan konsep “ Sekolahku Syurgaku “.

            Kita mengimpikan sebuah sekolah yang cemerlang dan bestari dari aspek guru, murid-murid dan pengurusan. Namun, semua ini hanya akan terhasil dengan komitmen , rantaian kerjasama erat dan kesefahaman yang jitu di kalangan pentadbir, guru-guru, murid-murid dan kakitangan sekolah.

            Pelajar amnya dan pendidik khususnya perlu berfikiran kritis, kreatif dan inovatif bagi menjana minda generasi masa depan murid. Murid dapat menunjukkan kecemerlangan dalam bidang kurikulum dan kokurikulum, berdisiplin, berhemah tinggi dan proaktif kerana kecemerlangan adalah tunjang wawasan pendidikan Negara.

            Kita semua seharusnya bersama-sama mengembeleng tenaga untuk melahirkan para murid yang berkualiti dan cemerlang dari segi sahsiah,akademik dan kokurikulum.


Sekian, terima kasih( MOHD ZULKAPLI BIN MOHD ZIN, PPN )
Guru Besar
SK Danau Kota.

Wednesday, November 16, 2011

Bengkel Mengoptimum Penggunaan Dan Penginterasian Sumber Pendidikan Berasaskan TMK Dalam P&P 2011

Posted by admin On 10:11 PM No comments

Bengkel ini telah dengan jayanya dilaksanakan pada 16 hb November 2011. Diadakan di bilik kuliah PKG Keramat jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang. Peserta terdiri daripada GPM, GPB dan GICT . Setiap PKG di Kuala Lumpur menghantar wakil seramai 6 orang guru yang berkenaan. Para penceramah terdiri daripada Pegawai Teknologi Pendidikan BTPNKL dan juga PKG. Dalam kusus tersebut sebanyak 4 Modul di perkenalkan. Antara objektif bengkel ini peserta dapat:
1. Mengenalpasti, menghayati dan melaksanakan peranan dan tanggungjwap mereka di sekolah dengan lebih efektif.
2. Meningkatkan kompetensi pengunaan dan pengintegrasian sumber pendidikan berasaskan TMK secara meluas dalam pendidikan di sekolah.
3. Meningkatkan penggunaan dan pengintegrasian sumber pendidikan berasaskan TMK di sekolah.
4. Merapatkan jurang digital dalam kalanganwarga sekolah.
5. Meningkatkan produktiviti, kecekapan dan keberkesanan sitam pengurusan sumber pendidikan berasaskan TMK

Pemberitahuan

Pekeliling

EDUWEBTV

Galeri SKDK

HAC 2012