"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara." .

Thursday, January 6, 2011

DOWNLOADS PAGE

Posted by admin On 12:39 AM No comments

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

Link Untuk Download Rancangan Mengajar Tahunan, right click dan klik save as atau save link as:

Pendidikan Muzik SR
TAHUN 1

TAHUN 2

TAHUN 3

TAHUN 4

TAHUN 5

TAHUN 6

Bahasa Melayu

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
Format PDF
Fail Zip
B. Melayu – Tahun 1 (SK)
1|2|3|4
B. Melayu – Tahun 1 (SJK)
B. Melayu – Tahun 2 (SK)
B. Melayu – Tahun 2 (SJK)
B. Melayu – Tahun 3 (SK)
B. Melayu – Tahun 3 (SJK)
B. Melayu – Tahun 4 (SK)
1|2
B. Melayu – Tahun 4 (SJK)
B. Melayu – Tahun 5 (SK)
B. Melayu – Tahun 5 (SJK)
1|2
B. Melayu – Tahun 6 (SK)
B. Melayu – Tahun 6 (SJK)

Bahasa Inggeris

BAHASA INGGERIS
SUKATAN PELAJARAN
Format PDF
Fail Zip
Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Bahasa Inggeris untuk Sains dan Teknologi (EST)
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Kesusasteraan Dalam Bahasa Inggeris
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
Format PDF
Fail Zip
Tahun 1 (SK)
Tahun 1 (SJK)
Tahun 2 (SK)
Tahun 2 (SJK)
Tahun 3 (SK)
Tahun 3 (SJK)
Tahun 4 (SK)
Tahun 4 (SJK)
Tahun 5 (SK)
Tahun 5 (SJK)
Tahun 6 (SK)
Tahun 6 (SJK)

Sains

SAINS
SUKATAN PELAJARAN
Format PDF
Fail Zip
Integrated Curriculum for Primary School
Integrated Curriculum for Secondary School – Science
Integrated Curriculum for Secondary School – Chemistry
Integrated Curriculum for Secondary School – Biology
Integrated Curriculum for Secondary Schoolh – Physics
Integrated Curriculum for Secondary School – Additional Science
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
Format PDF
Fail Zip
Primary
Science Year 1
Science Year 2
Science Year 3
Science Year 4
Science Year 5
Sains Tahun 6 (BM)
Science Year 6 (Eng.)

Matematik

MATEMATIK
SUKATAN PELAJARAN
Format PDF
Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah
KBSM – Mathematics for Secondary Schools

KBSM – Additional Mathematics
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
Format PDF
Mathematics Year 1
Mathematics Year 2
Mathematics Year 3
Mathematics Year 4
Mathematics Year 5
Mathematics Year 6

0 comments:

Post a Comment

Pemberitahuan

Pekeliling

EDUWEBTV

Galeri SKDK

HAC 2012