"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara." .

Wednesday, November 16, 2011

Bengkel Mengoptimum Penggunaan Dan Penginterasian Sumber Pendidikan Berasaskan TMK Dalam P&P 2011

Posted by admin On 10:11 PM No comments

Bengkel ini telah dengan jayanya dilaksanakan pada 16 hb November 2011. Diadakan di bilik kuliah PKG Keramat jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang. Peserta terdiri daripada GPM, GPB dan GICT . Setiap PKG di Kuala Lumpur menghantar wakil seramai 6 orang guru yang berkenaan. Para penceramah terdiri daripada Pegawai Teknologi Pendidikan BTPNKL dan juga PKG. Dalam kusus tersebut sebanyak 4 Modul di perkenalkan. Antara objektif bengkel ini peserta dapat:
1. Mengenalpasti, menghayati dan melaksanakan peranan dan tanggungjwap mereka di sekolah dengan lebih efektif.
2. Meningkatkan kompetensi pengunaan dan pengintegrasian sumber pendidikan berasaskan TMK secara meluas dalam pendidikan di sekolah.
3. Meningkatkan penggunaan dan pengintegrasian sumber pendidikan berasaskan TMK di sekolah.
4. Merapatkan jurang digital dalam kalanganwarga sekolah.
5. Meningkatkan produktiviti, kecekapan dan keberkesanan sitam pengurusan sumber pendidikan berasaskan TMK

0 comments:

Post a Comment

Pemberitahuan

Pekeliling

EDUWEBTV

Galeri SKDK

HAC 2012