"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara." .

Friday, April 15, 2011

KEJAYAAN TERKINI

Posted by admin On 8:59 PM No comments


14 April 2011
MTQ 2011 Wilayah Keramat

Pencapaian:
Johan Hafazan Lelaki
Johan Hafazan Perempuan
Ketiga Bercerita Lelaki

Tahniah kepada anak-anak didik SK Danau Kota yang telah mencapai kejayaan.
Penghargaan kepada semua AJK yang komited menjayakan program ini.

0 comments:

Post a Comment

Pemberitahuan

Pekeliling

EDUWEBTV

Galeri SKDK

HAC 2012