"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara." .

Sunday, March 6, 2011

TERKINI

Posted by admin On 5:40 PM No comments

Hari ini terdapat beberapa aktiviti yang dijalankan di SK Danau Kota.Pelancaran Program Pencegahan Dadah (PPDA) akan dilancarkan oleh Ybhg. Tuan Guru Besar.Pelbagai program dijalankan antaranya ialah pertandingan melukis poster,pertandingan sajak dan koir.


Saya selaku guru ICT menghadiri Taklimat dan Bengkel Inisiatif ICT 2011 yang diajlankan di PKG Keramat bermula pukul 8.00 Pagi hingga 4,30 Petang.Berita baiknya ialah SK Danau Kota telah mendapat naik taraf networking bagi fasa yang kedua.

0 comments:

Post a Comment

Pemberitahuan

Pekeliling

EDUWEBTV

Galeri SKDK

HAC 2012