"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara." .

Thursday, January 6, 2011

Makluman Untuk Guru

Posted by admin On 12:35 AM No comments

SEMAKAN PENYATA GAJI ONLINE.


Mulai 2010,Jabatan Akauntan Negara mula memperkenalkan sistem semakan penyata gaji secara online.Warga SK Danau Kota boleh menyemak penyata gaji secara dalam talian di http://www.anm.gov.my/public_html/bm/default/epenyata.php atau klik pada pautan dibahagian bawah blog ini.


admin

0 comments:

Post a Comment

Pemberitahuan

Pekeliling

EDUWEBTV

Galeri SKDK

HAC 2012