"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara." .

Wednesday, October 13, 2010

UPSR

Posted by admin On 9:45 PM No comments


Keputusan UPSR SK Danau Kota menunjukkan peningkatan dari segi peratus kelulusan matapelajaran.Seramai 35 orang murid telah berjaya mendapat keputusan 5A.Walaupun mengalami penurunan dari segi bilangan pelajar mendapat semua A, namun terdapat peningkatan yang sangat ketara yang ditunjukkan oleh semua murid. Tahniah.

0 comments:

Post a Comment

Pemberitahuan

Pekeliling

EDUWEBTV

Galeri SKDK

HAC 2012