"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara." .

Tuesday, October 12, 2010

Hari Anugerah Cemerlang 2010 (HAC)

Posted by admin On 9:20 PM No comments
Sekolah Kebangsaan Danau Kota telah mengadakan Hari Anugerah Cemerlang pada 11 Oktober 2010 yang diadakan di Pusat Komuniti Taman Ibukota. Majlis berkenaan telah dirasmikan oleh YBhg. Dato' Hj Mohd Shafei Abdullah,Setiausaha Politik kepada YAB Menteri Kewangan. Majlis tersebut dihadiri oleh ibu bapa dan murid murid yang menerima anugerah cemerlang. Pelbagai persembahan yang melibatkan murid turut dipersembahkan kepada hadirin.


0 comments:

Post a Comment

Pemberitahuan

Pekeliling

EDUWEBTV

Galeri SKDK

HAC 2012